c1: aizvara atbrīvošanas poga AE-L

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties, vai ekspozīcija tiek fiksēta, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.

OpcijaApraksts
O[ Ieslēgts (nospiediet līdz pusei) ]Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, ekspozīcija tiek bloķēta.
P[ Ieslēgts (sērijveida režīms) ]Ekspozīcija tiek fiksēta tikai tad, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam.
[ Izslēgts ]Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, ekspozīcija netiek bloķēta.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus