USB strāvas padeve

  1. G poga
  2. B iestatīšanas izvēlne

Izvēlieties, vai kameras barošanai (USB barošanas padeve) var izmantot papildu uzlādes maiņstrāvas adapterus vai datorus, kas pievienoti, izmantojot USB. USB strāvas padeve ļauj izmantot kameru, vienlaikus ierobežojot akumulatora iztukšošanos.

OpcijaApraksts
[ Iespējot ]Kamera saņem strāvu no pievienotajām ierīcēm, kamēr tā ir ieslēgta. Savienotās ierīces piegādās strāvu arī tad, kad kamera ir izslēgta, ja notiek Bluetooth augšupielāde vai iedegas atmiņas kartes piekļuves indikators.
[ Atspējot ]Kamera nevienā brīdī neizmanto strāvu no pievienotajām ierīcēm.
  • Strāvas padeve kamerai tiks nodrošināta tikai tad, kad būs ievietots akumulators.
  • Kad kamera tiek darbināta no ārēja avota, uzņemšanas displejā tiek parādīta USB strāvas padeves ikona.
  • Papildinformāciju skatiet sadaļā “Kameras uzlāde ar uzlādes maiņstrāvas adapteri” (Kameras uzlāde ar uzlādes maiņstrāvas adapteri ).

Datora USB barošanas piegāde

  • Pirms izmantojat datoru, lai nodrošinātu strāvas padevi kamerai, pārbaudiet, vai dators ir aprīkots ar C tipa USB savienotāju. Izmantojiet UC-E25 USB kabeli (pieejams atsevišķi), lai savienotu kameru ar datoru.
  • Atkarībā no modeļa un izstrādājuma specifikācijām daži datori nepiegādās strāvu kameras barošanai.

“Strāvas padeve” pret “uzlāde”

Strāvas padeve kameras darbībai tiek saukta par “barošanas padevi”, savukārt termins “uzlāde” tiek lietots, ja strāva tiek nodrošināta tikai kameras akumulatora uzlādēšanai. Tālāk ir parādīti nosacījumi, kādos ārējo ierīču nodrošinātā strāva tiek izmantota, lai darbinātu kameru vai uzlādētu akumulatoru.

Atlasīta opcija [USB barošanas padeve]KameraIzmantots ārējais barošanas avots
[ Iespējot ]Ieslēgts*Strāvas padeve
IzslēgtsUzlāde
[ Atspējot ]Ieslēgts*
IzslēgtsUzlāde
  1. Ietver gadījumus, kad strāvas slēdzis ir pozīcijā “OFF”, bet notiek Bluetooth augšupielāde vai iedegas atmiņas kartes piekļuves indikators.