AF precīzās regulēšanas iespējas

 1. G poga
 2. B iestatīšanas izvēlne

Precīzi noregulējiet pašreizējā objektīva fokusu.

 • Izmantojiet tikai pēc vajadzības.
 • Mēs iesakām veikt precīzo regulēšanu tādā fokusa attālumā, kuru izmantojat bieži. Piemēram, ja veicat fokusa regulēšanu nelielā fokusa attālumā, tā var izrādīties mazāk efektīva lielākā attālumā.
OpcijaApraksts
[ AF precīza regulēšana ]
 • [ Ieslēgts ]: ieslēdziet AF precīzo regulēšanu.
 • [ Izslēgts ]: izslēdziet AF precīzo regulēšanu.
[ Precīzi noregulējiet un saglabājiet objektīvu ]Precīzi noregulējiet pašreizējā objektīva fokusu. Nospiediet 1 vai 3 , lai iezīmētu vienumus, un nospiediet 4 vai 2 , lai izvēlētos vērtību no +20 līdz -20.
 • Jo lielāka ir precīzās noregulēšanas vērtība, jo tālāk fokusa punkts atrodas no objektīva; jo mazāka vērtība, jo tuvāk fokusa punkts.
 • Displejs parāda pašreizējās un iepriekšējās vērtības.
 • Kamera var saglabāt vērtības līdz 40 objektīvu veidiem.
 • Ja tiek izmantots objektīvs, kura vērtības jau ir saglabātas, precīzās regulēšanas vērtības tiks pārrakstītas.
[ Noklusējums ]Izvēlieties precīzās noregulēšanas vērtības objektīviem, kuriem iepriekš nav saglabāta neviena vērtība, izmantojot [ Fine-tune and save lens ]. Nospiediet 4 vai 2 , lai izvēlētos vērtību no +20 līdz -20.
[ Saglabāto vērtību saraksts ]Norādiet vērtības, kas saglabātas, izmantojot [ Fine-tune and save lens ]. Sarakstā iezīmējot objektīvu un nospiežot 2 , tiek parādīts dialoglodziņš [ Izvēlēties objektīva numuru ].
 • Dialoglodziņš [ Izvēlēties objektīva numuru ] tiek izmantots, lai ievadītu objektīva identifikatoru.
 • Sērijas numurs tiek automātiski ievadīts objektīviem ar Z stiprinājumu un dažiem F stiprinājuma objektīviem.

Saglabāto vērtību dzēšana

Lai dzēstu vērtības, kas saglabātas, izmantojot [ Fine-tune and save lens ], iezīmējiet vajadzīgo objektīvu sarakstā [ Saglabāto vērtību saraksts ] un nospiediet O .

Precizējošo vērtību izveide un saglabāšana

 1. Pievienojiet objektīvu kamerai.
 2. Iestatīšanas izvēlnē atlasiet [AF precīzās noregulēšanas opcijas], pēc tam iezīmējiet [Fine-tune and save lens] un nospiediet 2 .
  Tiks parādīts AF precīzās regulēšanas dialoglodziņš.
 3. Nospiediet 4 vai 2 , lai precīzi noregulētu autofokusu.
  • Izvēlieties kādu no vērtībām no +20 līdz –20.
  • Pašreizējā vērtība tiek parādīta ar g , iepriekš izvēlētā vērtība tiek parādīta ar j .
  • Ja ir pievienots tālummaiņas objektīvs, varat izvēlēties atsevišķas precīzās noregulēšanas vērtības maksimālajam leņķim (WIDE) un maksimālajai tālummaiņai (TELE). Izmantojiet 1 un 3 , lai izvēlētos vienu no diviem.
  • Jo lielāka ir precīzās noregulēšanas vērtība, jo tālāk fokusa punkts atrodas no objektīva; jo mazāka vērtība, jo tuvāk fokusa punkts.
 4. Nospiediet J , lai saglabātu jauno vērtību.

Noklusējuma precizēšanas vērtības izvēle

 1. Iestatīšanas izvēlnē atlasiet [AF precīzās noregulēšanas opcijas], pēc tam iezīmējiet [Default] un nospiediet 2 .
 2. Nospiediet 4 vai 2 , lai precīzi noregulētu autofokusu.
  • Izvēlieties kādu no vērtībām no +20 līdz –20.
  • Pašreizējā vērtība tiek parādīta ar g , iepriekš izvēlētā vērtība tiek parādīta ar j .
  • Jo lielāka ir precīzās noregulēšanas vērtība, jo tālāk fokusa punkts atrodas no objektīva; jo mazāka vērtība, jo tuvāk fokusa punkts.
 3. Nospiediet J , lai saglabātu jauno vērtību.