Atskaņošanas displeja opcijas

  1. G poga
  2. D atskaņošanas izvēlne

Izvēlieties, vai pilnrāmja kadra atskaņošanas laikā tiek parādīti fotoattēla uzņemšanas laikā izmantotie fokusa punkti. Varat arī izvēlēties fotoattēlu informācijas veidus, ko var skatīt pilnrāmja kadra atskaņošanas laikā.

  • Iezīmējiet opciju un nospiediet 2 , lai atlasītu ( M ) vai atceltu atlasi ( U ).
  • Lai pabeigtu darbību, nospiediet J .