i izvēlne

Šī izvēlne tiek izmantota, lai ātri piekļūtu bieži lietotiem iestatījumiem. Lai skatītu izvēlni, nospiediet pogu i .

  • Iezīmējiet vienumus, izmantojot kursortaustiņu, un nospiediet J , lai skatītu opcijas. Iezīmējiet vajadzīgo opciju un nospiediet J , lai atlasītu un atgrieztos i izvēlnē.
  • Lai atceltu un atgrieztos iepriekšējā displejā, nospiediet pogu i .

Komandu sastādīšana

  • Dažos gadījumos i izvēlnē pašlaik iezīmētā vienuma iestatījumu var izvēlēties, pagriežot galveno komandu ciparripu. Atlasītā iestatījuma opcijas, ja tādas ir, var atlasīt, pagriežot apakškomandu pārslēgu.
  • Dažus vienumus var regulēt, pagriežot kādu no ciparripām.
  • Nospiediet J , lai saglabātu izmaiņas. Varat arī saglabāt izmaiņas, līdz pusei nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu vai iezīmējot citu vienumu.