a4: izmantotie fokusa punkti

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties pieejamo fokusa punktu skaitu manuālai fokusa punkta izvēlei, ja AF ir atlasīta cita opcija, nevis [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (people) ] vai [ Auto-area AF (animals) ]. apgabala režīms.

OpcijaApraksts
6[ Visi punkti ]Var atlasīt katru fokusa punktu, kas pieejams pašreizējā AF apgabala režīmā. Pieejamo punktu skaits ir atkarīgs no AF apgabala režīma.
7[ Pārmaiņas punkti ]Pieejamo fokusa punktu skaits tiek samazināts līdz vienai ceturtdaļai no pieejamā skaita, ja ir atlasīts [ Visi punkti ]. Izmantojiet ātrai fokusa punkta izvēlei. Fokusa punktu skaits, kas pieejams [ Precīzs AF ], [ Plaša apgabala AF (L) ], [ Plaša apgabala AF (L-cilvēki) ] vai [ Plaša apgabala AF (L-dzīvnieki) ] režīmā, nemainās. .

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus