a4: izmantotie fokusa punkti

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties pieejamo fokusa punktu skaitu manuālai fokusa punkta izvēlei, ja AF ir atlasīta cita opcija, nevis [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (people) ] vai [ Auto-area AF (animals) ]. apgabala režīms.

OpcijaApraksts
6[ Visi punkti ]Var atlasīt katru pašreizējā AF apgabala režīmā pieejamo fokusa punktu. Pieejamo punktu skaits ir atkarīgs no AF apgabala režīma.
7[ Pārmaiņas punkti ]Ja ir atlasīts [ Visi punkti ], pieejamo fokusa punktu skaits tiek samazināts līdz vienai ceturtdaļai no pieejamā skaita. Izmantojiet ātrai fokusa punkta izvēlei. Fokusa punktu skaits, kas pieejams [ Pinpoint AF ], [ Wide-area AF (L) ], [ Wide-area AF (L-people) ] vai [ Wide-area AF (L-animals) ] režīmā, nemainās. .

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus