c3: izslēgšanas aizkave

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties, cik ilgi monitoram vai skatu meklētājam jābūt ieslēgtam, ja netiek veiktas nekādas darbības.

  • [ Atskaņošana ], [ Izvēlnes ], [ Attēla apskate ] un [ Gaidstāves taimeris ] var izvēlēties dažādus iestatījumus.
  • [ Gaidstāves taimeris ] nosaka, cik ilgi monitoram, skatu meklētājam vai vadības panelim jābūt ieslēgtam pēc aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas līdz pusei. Dažas sekundes pirms gaidstāves taimera beigām monitors un skatu meklētājs kļūst blāvs. Ja ir atlasīts [ 10 s ], taimeris tiks pagarināts līdz 20 sekundēm, kamēr tiek parādīta i izvēlne.
  • Izņemot [ Attēla apskati ], katra izslēgšanas aizkave tiek pagarināta par vienu minūti automātiskā taimera režīmā.
  • Ilgāka izslēgšanas aizkave samazina akumulatora izturību.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus