Vērtējums

  1. G poga
  2. D atskaņošanas izvēlne

Novērtējiet attēlus.

  • Iezīmējiet attēlus, izmantojot kursortaustiņu 4 vai 2 .
  • Nospiediet 1 vai 3 , lai izvēlētos vērtējumu no nulles līdz piecām zvaigznēm, vai atlasiet d , lai atzīmētu attēlu kā kandidātu vēlākai dzēšanai.
  • Lai skatītu iezīmēto attēlu tuvinātu, nospiediet un turiet pogu X
  • Nospiediet J , lai saglabātu izmaiņas.