a3: fokusa izsekošana ar bloķēšanu

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties, cik ātri fokuss reaģē, ja kaut kas iet starp objektu un kameru, kad fokusa režīmam ir atlasīts AF-C vai kad ir atlasīts AF-A un fotografējat AF-C režīmā.

  • Izvēlieties [ 5 (Delayed) ], lai palīdzētu saglabāt fokusu uz sākotnējo objektu.
  • Izvēlieties [ 1 (Quick) ], lai atvieglotu fokusa pārslēgšanu uz objektiem, kas šķērso jūsu redzes lauku.
  • Ja AF apgabala režīmam ir atlasīts [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (people) ] vai [ Auto-area AF (animals) ], bloķēta kadra AF reakcija darbosies režīmā [ 3 ], kad [ 2 ] vai [ 1 (Quick) ] ir atlasīts.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus