Enerģijas taupīšana (foto režīms)

 1. G poga
 2. B iestatīšanas izvēlne

Fotoattēlu režīmā fotografēšanas displejs izslēgsies, lai taupītu enerģiju aptuveni 15 sekundes pirms gaidstāves taimera termiņa beigām.

OpcijaApraksts
[ Iespējot ]Iespējot enerģijas taupīšanu. Displeja atsvaidzes intensitāte var samazināties.
[ Atspējot ]Atspējot enerģijas taupīšanu. Piezīme, izvēloties [ Atspējot ], fotografēšanas displejs netiek aptumšots dažas sekundes pirms gaidīšanas režīma beigām.

Enerģijas taupīšana

 • Ņemiet vērā, ka pat tad, ja ir atlasīts [ Enable ], enerģijas taupīšana nedarbosies:
  • ja pielāgotajam iestatījumam c3 [ Izslēgšanās aizkave ] ir atlasīts [ Bez ierobežojuma ] > [ Gaidstāves taimeris ] vai ja atlasītā aizkave ir mazāka par 30 sekundēm,
  • pašportreta režīmā,
  • tālummaiņas laikā,
  • kamēr kamera ir savienota ar citu ierīci, izmantojot HDMI, vai
  • kamēr kamera ir pievienota datoram un notiek datu apmaiņa ar datoru, izmantojot USB.
 • Izvēloties [ Atspējot ], tiek palielināts akumulatora patēriņš.