1 Video ierakstīšanas izvēlne: Video ierakstīšanas iespējas

Lai skatītu video ierakstīšanas izvēlni, kameras izvēlnēs atlasiet cilni 1 .

Video ierakstīšanas izvēlnē ir šādi vienumi:

Skatīt arī

“Video ierakstīšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi” (Video ierakstīšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi )