Attēlu aizsardzība pret izdzēšanu

Attēlus var aizsargāt, lai tie netiktu nejauši izdzēsti. Tomēr aizsargātie attēli tiks dzēsti, formatējot atmiņas karti.

  1. Lai sāktu atskaņošanu, nospiediet pogu K
  2. Izvēlieties vajadzīgo attēlu un nospiediet pogu A ( g ).
    • Aizsargātie attēli ir atzīmēti ar P ikonu.
    • Lai noņemtu aizsardzību, parādiet vai iezīmējiet attēlu un vēlreiz nospiediet pogu A ( g ).

Aizsardzības noņemšana no visiem attēliem

Lai noņemtu aizsardzību visiem attēliem mapē vai mapēs, kas pašlaik atskaņošanas izvēlnē ir atlasītas [ Playback folder ], i izvēlnē atlasiet [ Unprotect all ].