b4: b režīma ekspozīcijas komp.

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Ja iestatīts uz [ Disable ], ekspozīcijas kompensāciju nevar regulēt režīmā b .

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus