Bezvadu tālvadības (ML-L7) iespējas

  1. G poga
  2. B iestatīšanas izvēlne

Pievienojiet papildu tālvadības pulti ML-L7, izmantojot Bluetooth. Varat arī piešķirt lomas Fn1/Fn2 pogām uz ML-L7.

  • Informāciju par funkcijām, ko var izmantot ar tālvadības pulti un šīs kameras un tālvadības pults savienošanu, skatiet sadaļā “Citi saderīgi piederumi” sadaļā “ML-L7 tālvadības pults” (ML-L7 tālvadības pults ).

Bezvadu attālais savienojums

OpcijaApraksts
[ Iespējot ]Sāciet savienot pārī savienotu ML-L7. Ja kamera ir savienota ar viedtālruni vai datoru, savienojums ar šīm ierīcēm tiks pārtraukts.
[ Atspējot ]Atvienojiet ML-L7.

Saglabājiet bezvadu tālvadības pulti

Savienojiet kameru pārī ar ML-L7. Kad kamera ir savienošanas pārī gaidstāves režīmā, nospiediet un apmēram 3 sekundes vai ilgāk turiet tālvadības pults barošanas pogu. Kad savienošana pārī ir pabeigta, tālvadības pults statusa indikators mirgo zaļā krāsā ar aptuveni 3 sekunžu intervālu.
Vienai kamerai var savienot tikai vienu tālvadības pulti. Ir iespējota tikai pēdējā pārī savienotā tālvadības pults.

Dzēst bezvadu tālvadības pulti

Dzēst pārī savienoto ML-L7.

Piešķirt pogu Fn1/Piešķirt pogu Fn2

Izvēlieties lomu, kas piešķirta ML-L7 pogai Fn1 vai Fn2 .

OpcijaApraksts
[ Tāpat kā kameras K poga ]Iestatiet tādu pašu lomu kā kameras pogai K
[ Tāpat kā kameras G poga ]Iestatiet tādu pašu lomu kā kameras pogai G
[ Tāpat kā kameras i poga ]Iestatiet tādu pašu lomu kā kameras pogai i .
[ Nav ]Nospiežot pogu, nav nekādas ietekmes.