g1: pielāgot i izvēlni

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties vienumus, kas uzskaitīti izvēlnē i , kas tiek parādīta, kad video režīmā tiek nospiesta i poga.

  • Iezīmējiet pozīciju i izvēlnē, nospiediet J un atlasiet vajadzīgo vienumu.
  • Izvēlnei i var piešķirt šādus vienumus.

Bluetooth savienojums

Iespējot vai atspējot Bluetooth.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus