b2: Centrā svērtais laukums

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Ja ir atlasīts [ Center-weighted metering ], kamera, iestatot ekspozīciju, piešķir vislielāko svaru laukumam uzņemšanas displeja centrā. Pielāgotais iestatījums b2 [ Center-weighted area ] tiek izmantots, lai izvēlētos apgabala lielumu, kam ir vislielākais svars, ja ir atlasīts [ Center-weighted metering ].

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus