Фотосуретке түсіру ( b авто)

Қарапайым «көрсетіп, түсіру» фотосуреті үшін b (автоматты) режимін таңдаңыз.

Тартылатын бөшкелері бар линзалар

Тартылатын бөшкелері бар линзаларды қолданар алдында ұзарту керек. Объектив ұзартылған күйге шырт еткенше масштабтау сақинасын көрсетілгендей бұраңыз.

 1. Фотосурет/бейне селекторын C күйіне бұру арқылы фотосурет режимін таңдаңыз.
 2. Режим таңдау тетігін AUTO ( b ) күйіне бұраңыз.
 3. Камераны дайындаңыз.
  Тұтқаны оң қолыңызбен ұстап, камераның корпусын немесе объективін сол қолыңызбен ұстаңыз, шынтақыңызды кеудеңіздің бүйірлеріне жақындатыңыз.
  Ландшафттық (кең) бағдар
  Портреттік (биік) бағдар
 4. Фотосуретті жақтау.

  Негізгі нысанды AF аймағы жақшаларына орналастырыңыз ( 5 ).
  • AF аймағы жақшалары жоғалады және фотокамера анықтаған адам нысандарының беттерінің айналасында фокус нүктесін көрсететін сары жиек пайда болады. Егер камера нысанның көзін анықтаса, оның орнына сары фокус нүктесі олардың бір немесе басқа көзінің үстінде пайда болады.
 5. Фокустау үшін ысырманы босату түймесін жартылай басыңыз.
  • Камера фокустағанда фокус нүктесі жасыл түспен көрсетіледі. Камера фокустай алмаса, AF аймағының жақшалары жыпылықтайды.
  • Нысан нашар жарықтандырылған болса, AF көмекші сəулелендіру құралы фокус жұмысына көмектесу үшін жануы мүмкін.
  • Егер камера адам бетін немесе көздерін анықтаса, нысан фокуста болғанда фокустау нүктесі жасыл болып жанады. Камера фокусталмаған кезде фокус нүктесі қызыл түспен жыпылықтайды.

  AF көмекші сəулелендіру құралы

  AF көмекші сəулелендіру құралы жанып тұрғанда оған кедергі жасамаңыз.

 6. Фотосуретке түсіру үшін ысырманы босату түймешігін жолдың соңына дейін ақырын басыңыз.

Жад картасына қол жеткізу шамы

Фотосурет түсіріліп жатқанда жад картасына қол жеткізу шамы жанады. Жад картасын немесе батареяны шығармаңыз.

Сенсорлық ысырма

Сондай-ақ мониторды түрту арқылы суретке түсіруге болады. Фокустау үшін нысанды түртіңіз және ысырманы босату үшін саусағыңызды көтеріңіз.

Фотосурет режимінде масштабтау

Көріністі үлкейту үшін фотосурет режимінде X түймесін басыңыз (шамамен 31× дейін).

 • Масштабтау коэффициенті X түймесін басқан сайын артады және W ( Q ) түймесін басқан сайын азаяды.
 • Суретке түсіру кезінде масштабтауды пайдаланған кезде композицияның қай бөлігі үлкейтілгенін көрсету үшін монитордың төменгі оң жағында шарлау терезесі көрсетіледі.
 • Ойнатуды масштабтауда мониторда көрінбейтін жақтаудың аймақтарына жылжу үшін мульти селекторды пайдаланыңыз.