a9: Фокус нүктесі опциялары

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Төмендегі фокус нүктесін көрсету опцияларынан таңдаңыз.

Қолмен фокустау режимі

ОпцияСипаттама
[ Қосулы ]Фокустау нүктесі әрқашан қолмен фокустау режимінде көрсетіледі.
[ Өшірулі ]Фокустау нүктесі фокустау нүктесін таңдау кезінде ғана көрсетіледі.

Динамикалық аймақтағы АФ көмекшісі

Таңдалған фокус нүктесінің де, айналадағы фокус нүктелерінің де динамикалық аумақтағы AF режимінде көрсетілетінін немесе көрсетілмейтінін таңдаңыз.

ОпцияСипаттама
[ Қосулы ]Таңдалған фокус нүктесін де, қоршаған фокус нүктелерін де көрсетіңіз.
[ Өшірулі ]Таңдалған фокус нүктесін ғана көрсетіңіз.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау