Монитор режимін таңдауды шектеңіз

  1. G түймесі
  2. B орнату мәзірі

M түймесі арқылы таңдауға болатын монитор режимдерін таңдаңыз.

  • Опцияны бөлектеп, ( M ) немесе таңдауды алып тастау ( U ) үшін 2 түймесін басыңыз. Таңдау үшін ( M ) белгісімен белгіленген опциялар қолжетімді.
  • Операцияны аяқтау үшін J түймесін басыңыз.