Ақ баланс

  1. G түймесі
  2. 1 бейне жазу мәзірі

Бейнелер үшін ақ балансты таңдаңыз. Фотосуреттер үшін қазіргі таңда таңдалған опцияны пайдалану үшін [ Фотосурет параметрлері сияқты ] опциясын таңдаңыз ( Ақ баланс ).