d10: Барлығын үздіксіз режимде көру

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

[ Өшірулі ] таңдалса, сериялық суретке түсіру кезінде дисплей бос болады.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау