e6: жақша реті

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Жақша бағдарламасындағы кадрлар түсірілу ретін таңдаңыз.

ОпцияСипаттама
H[ MTR > астында > үстінде ]Алдымен модификацияланбаған түсірілім алынады, одан кейін ең төменгі мәнді түсіру, одан кейін ең жоғары мәнді түсіру.
I[ Астында > MTR > жоғары ]Түсіру ең төменгі мәннен ең жоғары мәнге қарай ретімен жүреді.
  • Фотосурет түсіру мәзірінде [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] үшін [ ADL bracketing ] таңдалғанда e6 теңшелетін параметр [ Бракеттеу реті ] түсірілген түсірілімдер ретіне әсер етпейді.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау