e6: жақша реті

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Жақша бағдарламасындағы кадрлар түсірілу ретін таңдаңыз.

ОпцияСипаттама
H[ MTR > астында > үстінде ]Алдымен модификацияланбаған кадр түсіріледі, одан кейін ең төменгі мәнді түсіру, содан кейін ең жоғары мәнді түсіру.
I[ Астында > MTR > астам ]Түсіру ең төменгі мәннен ең жоғары мәнге қарай ретімен жүреді.
  • Теңшелетін e6 параметрі [ Бракеттеу реті ] фотосурет түсіру мәзірінде [ Автоматты жақша ] > [ Авто жақша орнату ] үшін [ ADL жақшалау ] таңдалғанда түсірілген түсіру ретіне әсер етпейді .

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау