f6: Кері көрсеткіштер

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Экспозиция индикаторы сол жақта теріс мәндермен және оң жақта оң мәндермен немесе сол жақта оң мәндермен және оң жақта теріс мәндермен көрсетілетінін таңдаңыз.

ОпцияСипаттама
VКөрсеткіш сол жақта оң мәндермен және оң жақта теріс мәндермен көрсетіледі.
WКөрсеткіш сол жақта теріс мәндермен және оң жақта оң мәндермен көрсетіледі.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау