A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау

Пайдаланушы параметрлерін көру үшін камера мәзірлеріндегі A қойындысын таңдаңыз.

Пайдаланушы параметрлері камера параметрлерін жеке қалауларға сәйкес реттеу үшін пайдаланылады. Теңшелетін параметрлер мәзірі екі деңгейге бөлінген.

Келесі теңшелетін параметрлер қол жетімді: 1

  1. Әдепкі мәндерден өзгертілген элементтер жұлдызшалармен (« U ») көрсетіледі.
  2. Тек үйлесімді линзалармен ғана қол жетімді.

Сондай-ақ қараңыз

«Пайдаланушы параметрлер мәзірінің әдепкі параметрлері» (Теңшелетін параметрлер мәзірінің әдепкі мәндері )