c1: ысырманы босату түймесі AE-L

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Ысырманы босату түймесі басылғанда экспозицияның құлыпталуын таңдаңыз.

ОпцияСипаттама
O[ Қосулы (жартылай басу) ]Ысырманы босату түймесін жартылай басу экспозицияны құлыптайды.
P[ Қосулы (жарық режимі) ]Экспозиция тек ысырманы босату түймесі толығымен басылғанда ғана құлыпталады.
[ Өшірулі ]Ысырманы босату түймесін басу экспозицияны құлыптамайды.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау