ISO сезімталдық параметрлері

  1. G түймесі
  2. C фотосурет түсіру мәзірі

Фотосуреттер үшін автоматты ISO сезімталдықты басқару параметрлерін реттеңіз. P , S , A және M режимдерінде пайдаланушы таңдаған мәнде оңтайлы экспозицияға қол жеткізу мүмкін болмаса, ISO сезімталдығын автоматты түрде басқару ISO сезімталдығын автоматты түрде реттейді.

ОпцияСипаттама
[ ISO сезімталдығы ]ISO сезімталдық дискімен таңдалған ISO сезімталдығы көрсетіледі.
[ ISO сезімталдығын автоматты басқару ]

[ Қосулы ] тармағын бөлектеп, ISO сезімталдығын автоматты басқаруды қосу үшін J түймесін басыңыз. [ Off ] таңдалса, ISO сезімталдығы ISO сезімталдық дискімен таңдалған мәнде тұрақты болып қалады.

[ Ең жоғары сезімталдық ]

Оның тым жоғары көтерілуіне жол бермеу үшін ISO сезімталдықты автоматты басқарудың жоғарғы шегін таңдаңыз.

[ c максималды сезімталдық ]

Қосымша жарқыл бөлігін пайдаланып түсірілген фотосуреттер үшін ISO сезімталдықтың жоғарғы шегін таңдаңыз.

[ Ең аз ысырма жылдамдығы ]

P және A режимдерінде экспозицияның аз болуына жол бермеу үшін ISO сезімталдықты автоматты басқару одан төмен ысырма жылдамдығын (1/4000 - 30 с) таңдаңыз. [ Авто ] таңдалса, камера объектив фокустық ұзындығына негізделген ең аз ысырма жылдамдығын таңдайды. Мысалы, ұзын объектив бекітілгенде камераның шайқалуынан туындайтын бұлыңғырлықты болдырмау үшін камера жылдамырақ ең төменгі ысырма жылдамдықтарын автоматты түрде таңдайды.

  • Автоматты ысырма жылдамдығын таңдау опцияларын көру үшін [ Авто ] түймесін бөлектеп, 2 түймесін басыңыз. Ысырма жылдамдығын автоматты түрде таңдауды жылдамырақ немесе баяуырақ минимумдарды таңдау арқылы дәл реттеуге болады. Жылдам қозғалатын нысандарды суретке түсіру кезінде бұлыңғырлықты азайту үшін жылдамырақ параметрлерді пайдалануға болады.
  • [ Максималды сезімталдық ] үшін таңдалған ISO сезімталдығында оңтайлы экспозицияға қол жеткізу мүмкін болмаса, ысырма жылдамдығы таңдалған минимумнан төмен түсуі мүмкін.
  • Автоматты ISO сезімталдығын басқару мүмкіндігі қосылғанда, түсіру дисплейінде ISO AUTO көрсетіледі. Сезімталдық пайдаланушы таңдаған мәннен өзгертілгенде, дисплейлерде ISO сезімталдығы көрсетіледі.

ISO сезімталдығын автоматты басқару

  • ISO сезімталдық дискімен таңдалған ISO сезімталдығы [ Максималды сезімталдық ] параметрінде орнатылғаннан жоғары болса, ISO сезімталдық дискімен таңдалған мән максималды сезімталдық ретінде қызмет етеді.
  • Жарқылмен суретке түсіру кезінде ысырма жылдамдығы пайдаланушы параметрлері e1 [ жарқылды синхрондау жылдамдығы ] және e2 [ жарқылды ысырма жылдамдығы ] үшін таңдалған мәндермен анықталған ауқыммен шектеледі.