N Ретуш мәзірі: Өңделген көшірмелерді жасау

Ретуш мәзірін көру үшін камера мәзірлеріндегі N қойындысын таңдаңыз.

Өңдеу мәзіріндегі элементтер бар суреттерді кесу немесе өңдеу үшін пайдаланылады.

 • Жад картасы камераға салынбаған болса немесе жад картасында суреттер болмаса, ретуш мәзірі сұр түске боялады.
 • Өңделген көшірмелер бастапқы суреттерден бөлек жаңа файлдарға сақталады.
 • Ретуш мәзірі келесі элементтерді қамтиды:
 1. Ойнату i мәзірінде [ Retouch ] таңдалғанда көрсетілмейді.

Өңделген көшірмелерді жасау

 1. Ретуш мәзіріндегі элементті таңдаңыз.

  Элементті бөлектеу үшін 1 немесе 3 түймесін, таңдау үшін 2 түймесін басыңыз.
 2. Суретті таңдаңыз.
  • Мульти селекторды пайдаланып суретті бөлектеңіз.
  • Бөлектелген суретті үлкейтілген көру үшін X түймесін басып тұрыңыз.
  • Бөлектелген суретті таңдау үшін J түймесін басыңыз.
 3. Өңдеу опцияларын таңдаңыз.
  • Қосымша ақпарат алу үшін таңдалған элемент бөлімін қараңыз.
  • Өңделген көшірмені жасамай шығу үшін G түймесін басыңыз. Ретуш мәзірі көрсетіледі.
 4. Өңделген көшірмені жасаңыз.
  • Өңделген көшірме жасау үшін J түймесін басыңыз.
  • Өңделген көшірмелер p белгішесі арқылы көрсетіледі.

Ағымдағы суретті ретуштеу

Ағымдағы кескіннің өңделген көшірмесін жасау үшін i түймесін басып, [ Өңдеу ] опциясын таңдаңыз.

Ретуш

 • Камера басқа камералар арқылы түсірілген немесе өңделген немесе компьютерде өңделген кескіндерді көрсете немесе өңдей алмауы мүмкін.
 • Қысқа уақыт ішінде ешбір әрекет орындалмаса, дисплей өшеді және барлық сақталмаған өзгертулер жоғалады. Дисплей қосулы болатын уақытты ұлғайту үшін Custom Setting c3 [ Power off delay ] > [ Menus ] арқылы ұзағырақ мәзірді көрсету уақытын таңдаңыз.

Көшірмелерді ретуштеу

 • Көптеген элементтерді өңдеудің басқа опциялары арқылы жасалған көшірмелерге қолдануға болады, дегенмен бірнеше өңдеу кескін сапасының төмендеуіне немесе түстердің бозаруына әкелуі мүмкін.
 • [ Бейнені кесу ] параметрін қоспағанда, әрбір элементті тек бір рет қолдануға болады.
 • Көшірмені жасау үшін пайдаланылған элементтерге байланысты кейбір элементтер қолжетімсіз болуы мүмкін.
 • Ағымдағы кескінге қолданылмайтын элементтер сұр түсті және қолжетімді емес.

Кескін сапасы

 • RAW суреттерінен жасалған көшірмелер [ Кескін сапасы ] [ JPEG жақсы ] деңгейінде сақталады.
 • JPEG суреттерінен жасалған көшірмелердің сапасы түпнұсқамен бірдей.
 • RAW + JPEG кескін сапасы параметрлерінде бір уақытта жазылған қос форматты суреттер жағдайында тек RAW көшірмесі өңделеді.

Кескін өлшемі

[ RAW өңдеу ], [ Кесу ] және [ Өлшемін өзгерту ] көмегімен жасалған көшірмелерді қоспағанда, көшірмелер түпнұсқамен бірдей өлшемде болады.