e3: Экспозиция комп. жарқыл үшін

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Экспозиция компенсациясы пайдаланылған кезде камера жарқыл деңгейін қалай реттейтінін таңдаңыз.

ОпцияСипаттама
YE[ Барлық кадр ]Камера жарқыл деңгейін де, экспозицияны да реттейді. Бұл бүкіл кадрдың экспозициясын өзгертеді.
E[ Тек фондық ]Экспозиция өтемі тек фон үшін реттеледі.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау