Ойнату қалтасы

  1. G түймесі
  2. D ойнату мәзірі

Ойнату үшін қалтаны таңдаңыз.

ОпцияСипаттама
(қалта атауы)Таңдалған аты бар барлық қалталардағы суреттер ойнату кезінде көрінеді. Қалталардың атын фотосурет түсіру мәзіріндегі [ Сақтау қалтасы ] > [ Атын өзгерту ] опциясы арқылы өзгертуге болады.
[ Барлығы ]Барлық қалталардағы суреттер ойнату кезінде көрінеді.
[ Ағымдағы ]Ойнату кезінде тек ағымдағы қалтадағы суреттер ғана көрінеді.