d3: Экспозицияны кешіктіру режимі

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Камераның кішкене қозғалысы суреттерді бұлдыратуы мүмкін жағдайларда ысырманы босату түймесі басылғаннан кейін ысырманы 0,2 секундтан 3 секундқа дейін кейінге қалдыруға болады.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау