d3: Экспозицияны кешіктіру режимі

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Камераның кішкене қозғалысы суреттерді бұлдыратуы мүмкін жағдайларда, ысырманы босату түймесі басылғаннан кейін ысырманы босатуды шамамен 0,2 секундтан 3 секундқа дейін кейінге қалдыруға болады.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау