Фокус орнын сақтаңыз

  1. G түймесі
  2. B орнату мәзірі

[ Қосулы ] күйіне орнатылса, фокус орны камераны өшіріп, қайта қосқанда өшірілгенге дейінгі күйде сақталады.

  • Фокус орны масштабтау жұмысына және температураның өзгеруіне байланысты өзгеруі мүмкін.
  • Бұл функция автофокус функциясы бар Z орнату объективі бекітілгенде ғана қосылады.
  • [ Қосулы ] күйіне орнатылса, камераны қосқаннан кейін оны іске қосу үшін біраз уақыт кетуі мүмкін.