Биік айналдырыңыз

  1. G түймесі
  2. D ойнату мәзірі

[ Қосулы ] таңдалғанда, ойнату кезінде көрсету үшін «биік» (портреттік бағдар) суреттер автоматты түрде бұрылады.

Биік айналдырыңыз

Суреттерді қарап шығу кезінде [ Қосулы ] параметрі [ Биікті бұру ] үшін таңдалғанда да автоматты түрде бұрылмайды.