Биік айналдырыңыз

  1. G түймесі
  2. D ойнату мәзірі

[ Қосулы ] таңдалғанда, ойнату кезінде көрсету үшін “биік” (портреттік бағдар) суреттер автоматты түрде бұрылады.

Биік айналдырыңыз

Кескіндерді қарап шығу кезінде [ Қосулы ] параметрі [ Биік бұру ] үшін таңдалғанда да автоматты түрде бұрылмайды.