HDMI

  1. G түймесі
  2. B орнату мәзірі

HDMI құрылғыларына қосылу параметрлерін реттеңіз (Диктофондар ).