Ақаулық себебін іздеу және түзету

Кейбір жалпы мәселелердің шешімдері төменде берілген.

  • SnapBridge қолданбасының ақаулықтарын жою туралы ақпаратты қолданбаның онлайн анықтамасынан табуға болады, оны мына жерден көруге болады:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
  • Сымсыз таратқыш утилитасы туралы ақпарат алу үшін қызметтік бағдарламаның онлайн анықтамасын қараңыз.
МәселеШешім
Камера TCP/IP қатесін көрсетеді.Қосылым параметрлері реттеуді қажет етеді. Негізгі компьютер немесе сымсыз маршрутизатор параметрлерін тексеріңіз және камера параметрлерін сәйкесінше реттеңіз ( Желі параметрлері ).
Камера «жад картасы жоқ» қатесін көрсетеді.Жад картасы дұрыс салынбаған немесе мүлде салынбаған. Жад картасының дұрыс салынғанын тексеріңіз ( Батарея мен жад картасын салу ).
Жүктеп салу үзілді және жалғастырылмайды.Камера өшіріліп, қайта қосылса, жүктеп салу жалғасады ( Суреттерді жүктеп салу ).
Қосылым сенімсіз.Смарт құрылғыға қосылған кезде [ Арна ] үшін [ Авто ] таңдалса, [ Қолмен ] таңдап, арнаны қолмен таңдаңыз ( Wi-Fi қосылым параметрлері ).
Камера компьютерге инфрақұрылым режимінде қосылған болса, маршрутизатордың 1 мен 8 арасындағы арнаға орнатылғанын тексеріңіз ( Желі параметрлері ).