Ақаулық себебін іздеу және түзету

Кейбір жалпы мәселелердің шешімдері төменде берілген.

  • SnapBridge қолданбасының ақауларын жою туралы ақпаратты қолданбаның онлайн анықтамасынан табуға болады, оны мына жерден көруге болады:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
  • Сымсыз таратқыш утилитасы туралы ақпаратты утилитаның онлайн анықтамасынан қараңыз.
МәселеШешім
Камера TCP/IP қатесін көрсетеді.Қосылым параметрлері реттеуді қажет етеді. Негізгі компьютер немесе сымсыз маршрутизатор параметрлерін тексеріп, камера параметрлерін дұрыс реттеңіз ( Желі параметрлері ).
Камера «жад картасы жоқ» қатесін көрсетеді.Жад картасы дұрыс салынбаған немесе мүлде салынбаған. Жад картасының дұрыс салынғанын растаңыз (Батарея мен жад картасын салу ).
Жүктеп салу үзілді және жалғастырылмайды.Камера өшіріліп, қайта қосылса, жүктеп салу жалғасады (Суреттерді жүктеп салу ).
Қосылым сенімсіз.Смарт құрылғыға қосылған кезде [ Арна ] үшін [ Авто ] таңдалса, [ Қолмен ] таңдап, арнаны қолмен таңдаңыз ( Wi-Fi қосылымының параметрлері ).
Камера компьютерге инфрақұрылымдық режимде қосылған болса, маршрутизатордың 1 мен 8 арасындағы арнаға орнатылғанын тексеріңіз ( Желі параметрлері ).