g4: AF бақылау сезімталдығы

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Фокус режимі AF-C немесе AF-F күйіне орнатылғанда, бейне режимінде AF бақылау сезімталдығын 1-ден 7-ге дейін орнатыңыз.

  • Бастапқы тақырыпқа назар аударуға көмектесу үшін [ 7 (төмен) ] параметрін таңдаңыз.
  • [ 1 (Жоғары) ] таңдалған кезде нысан таңдалған фокус аймағынан шығып кетсе, камера фокусты сол аймақтағы жаңа нысанға жылдам ауыстыру арқылы жауап береді.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау