e2: жарқыл ысырма жылдамдығы

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

P немесе A режимінде жарқылмен қолжетімді ең баяу ысырма жылдамдығын таңдаңыз.

Пайдаланушы параметрі e2 [ Жарқыл ысырма жылдамдығы ] үшін таңдалған параметрге қарамастан, ысырма жылдамдығы S және M режимдерінде немесе баяу синхрондау, артқы пердемен синхрондау баяу немесе қызыл көзді азайту баяу жарқыл параметрлерінде 30 секундқа дейін баяу болуы мүмкін. синхрондау.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау