e2: жарқыл ысырма жылдамдығы

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

P немесе A режимінде жарқылмен қол жетімді ең баяу ысырма жылдамдығын таңдаңыз.

Пайдаланушы параметрі e2 [ Жарқыл ысырма жылдамдығы ] үшін таңдалған параметрге қарамастан, ысырма жылдамдығы S және M режимдерінде немесе баяу синхрондау, баяу артқы перде синхрондау немесе баяу қызыл көзді азайту жарқылы параметрлерінде 30 секундқа дейін баяу болуы мүмкін. синхрондау.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау