c3: Қуатты өшіру кідірісі

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Ешбір әрекет орындалмаса, монитор немесе көріністапқыш қанша уақыт қосулы болатынын таңдаңыз.

  • [ Ойнату ], [ Мәзірлер ], [ Суретті қарап шығу ] және [ Күту таймері ] үшін әртүрлі параметрлерді таңдауға болады.
  • [ Күту таймері ] ысырманы босату түймешігі жартылай басылғаннан кейін монитордың, көріністапқыштың немесе басқару панелінің қанша уақыт қосулы болатынын анықтайды. Монитор мен көріністапқыш күту режимінің таймерінің мерзімі аяқталуға бірнеше секунд қалғанда күңгірттенеді. [ 10 с ] таңдалса, i мәзірі көрсетілген кезде таймер 20 секундқа ұзартылады.
  • [ Суретті қарап шығу ] параметрін қоспағанда, өшіру кідірістерінің әрқайсысы таймер режимінде бір минутқа ұзартылады.
  • Қуатты өшірудің ұзағырақ кідірісі батареяның төзімділігін төмендетеді.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау