Ұшақ режимі

  1. G түймесі
  2. B орнату мәзірі

Камераның кірістірілген Bluetooth және Wi-Fi функцияларын өшіру үшін [ Қосу ] опциясын таңдаңыз.