Көріністапқыштың жарықтығы

  1. G түймесі
  2. B орнату мәзірі
  • Көріністапқыштың жарықтығын реттеңіз. [ Көріністапқыштың жарықтығы ] параметрін көріністапқыш белсенді дисплей болғанда ғана реттеуге болады. Оны мониторда немесе монитор режимі үшін [ Тек қана монитор ] таңдалғанда реттеу мүмкін емес.
  • Жоғары мәндер батареяның төгілуін арттырады.
ОпцияСипаттама
[ Автоматты ]Көріністапқыштың жарықтығы жарық жағдайларына жауап ретінде автоматты түрде реттеледі.
[ Нұсқаулық ]Жарықтықты қолмен реттеу үшін 1 немесе 3 түймесін басыңыз. Жарықтықты жоғарылату үшін жоғары мәндерді, жарықтылықты азайту үшін төмен мәндерді таңдаңыз.