Фотосуреттерді қарау

Камерамен жазылған фотосуреттер мен бейнелерді мониторда немесе көріністапқышта көру үшін K түймесін басыңыз.


 • Басқа кескіндерді көру үшін 4 немесе 2 түймесін басыңыз немесе мониторда солға немесе оңға жанап өтіңіз.
 • Бейнелер монитордың жоғарғы сол жағындағы 1 белгішесі арқылы көрсетіледі. Бейнелерді ойнату үшін J түймесін басыңыз немесе a белгішені түртіңіз.
 • Ойнатуды аяқтап, түсіру режиміне оралу үшін ысырманы босату түймесін жартылай басыңыз.

Бейнелерді көру

Монитор дисплейі және бейнені ойнату кезіндегі жұмыс төмендегідей.

Бейнені ойнату кезінде монитор дисплейі

Бейнені ойнату кезінде бейне ұзақтығы мен ойнату уақытын растауға мүмкіндік беретін келесі ақпарат көрсетіледі. Бейнедегі шамамен позицияңызды бейненің орындалу жолағынан да растауға болады.

11 белгіше
2Ұзындығы
3a
4Ағымдағы орын/жалпы ұзындық
5Орындалу жолағы
6Көлемі
7Гид

Бейнені ойнату операциялары

Бейнені ойнату кезінде келесі әрекеттерді орындауға болады.

КімгеСипаттама
КідіртуОйнатуды кідірту үшін 3 түймесін басыңыз.
ТүйіндемеОйнату кідіртілгенде немесе кері айналдыру/алғастыру кезінде ойнатуды жалғастыру үшін J түймесін басыңыз.
Артқа айналдыру/алға айналдыру
 • Артқа айналдыру үшін 4 түймесін, алға жылжыту үшін 2 түймесін басыңыз. Жылдамдық әр басқан сайын артады, 2× – 4× – 8× – 16×.
 • Бірінші немесе соңғы кадрға өту үшін тиісінше 4 немесе 2 түймесін басып тұрыңыз.
 • Бірінші кадр дисплейдің жоғарғы оң жақ бұрышындағы h әрпімен, соңғы кадр i арқылы көрсетіледі.
Баяу қозғалыста ойнатуды бастаңызБаяу қозғалыста ойнатуды бастау үшін бейне кідіртілген кезде 3 түймесін басыңыз.
Артқа айналдыру/алға айналдыру
 • Бір уақытта бір кадрды артқа айналдыру немесе алға жылжыту үшін бейне кідірту кезінде 4 немесе 2 түймесін басыңыз.
 • Үздіксіз артқа немесе алға айналдыру үшін 4 немесе 2 түймесін басып тұрыңыз.
10 секунд өткізіп жіберіңіз10 секунд алға немесе артқа өту үшін негізгі басқару дискін бір аялдама бұрыңыз.
Соңғы немесе бірінші кадрға өтуСоңғы немесе бірінші кадрға өту үшін ішкі басқару дискін бұрыңыз.
Дыбыс деңгейін реттеңізДыбыс деңгейін арттыру үшін X түймесін, азайту үшін W ( Q ) түймесін басыңыз.
Бейнені кесу[ EDIT VIDEO ] мәзірін көрсету үшін ойнатуды кідіртіп, i түймесін басыңыз.
ШығуТолық кадрда ойнатуға шығу үшін 1 немесе K түймесін басыңыз.
Түсіруді жалғастыруТүсіру режиміне оралу үшін ысырманы босату түймесін жартылай басыңыз.

Қажет емес суреттерді жою

Суреттерді төменде сипатталғандай жоюға болады. Суреттер жойылғаннан кейін қалпына келтірілмейтінін ескеріңіз.

 1. Суретті көрсету.
  • Ойнатуды бастау үшін K түймесін басыңыз және қажетті сурет көрсетілгенше 4 немесе 2 түймесін басыңыз.
 2. Суретті жойыңыз.
  • O түймесін басыңыз; растау диалогтық терезесі көрсетіледі. Кескінді жою және ойнатуға оралу үшін O түймесін қайта басыңыз.
  • Суретті жоймай шығу үшін K түймесін басыңыз.

Ойнату мәзірінің [Жою] элементі

Ойнату мәзірінде [ Жою ] параметрін келесі әрекеттерді орындау үшін пайдаланыңыз:

 • Бірнеше суретті жою
 • Таңдалған күндерде түсірілген суреттерді жойыңыз
 • Таңдалған қалталардағы барлық суреттерді жойыңыз