O Менің мәзірім/ m Соңғы параметрлер

[ MY MENU ] көру үшін камера мәзірлеріндегі O қойындысын таңдаңыз.

O Менің мәзірім: пайдаланушы мәзірін жасау

Менің мәзірім ойнату, фотосурет түсіру, бейне жазу, пайдаланушы параметрлері, орнату және өңдеу мәзірлерінен 20 элементке дейін теңшелген тізімді жасау және өңдеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Параметрлерді төменде сипатталғандай қосуға, жоюға және ретін өзгертуге болады.

Элементтерді Менің мәзірімге қосу

 1. [ O MY MENU] ішінен [Элементтер қосу] тармағын таңдаңыз.

  [ Элементтер қосу ] тармағын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.
 2. Мәзірді таңдаңыз.

  Қосқыңыз келетін элементті қамтитын мәзірдің атын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.
 3. Элементті таңдаңыз.

  Қажетті мәзір элементін бөлектеп, J түймесін басыңыз.
 4. Жаңа элементті орналастырыңыз.

  Жаңа элементті орналастыру үшін 1 немесе 3 түймесін басыңыз және оны Менің мәзірімге қосу үшін J түймесін басыңыз.
 5. Қосымша элементтерді қосыңыз.
  • Қазіргі уақытта Менің мәзірімде көрсетілген элементтер құсбелгімен ( L ) көрсетіледі.
  • V белгішесі арқылы көрсетілген элементтерді таңдау мүмкін емес.
  • Қосымша элементтерді таңдау үшін 1–4 қадамдарды қайталаңыз.

Менің мәзірімнен элементтерді жою

 1. [ O MY MENU] ішінен [Элементтерді жою] тармағын таңдаңыз.
  [ Элементтерді жою ] тармағын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.
 2. Элементтерді таңдаңыз.

  • Элементтерді бөлектеп, ( M ) таңдау немесе таңдауды алып тастау үшін 2 түймесін басыңыз.
  • Жойғыңыз келетін барлық элементтер таңдалғанша жалғастырыңыз ( L ).
 3. Таңдалған элементтерді алып тастаңыз.

  J түймесін басыңыз; растау диалогтық терезесі көрсетіледі. Таңдалған элементтерді жою үшін J түймесін қайта басыңыз.

Менің мәзірім ішінде элементтерді жою

Элементтерді [ O MY MENU ] ішінде бөлектеу және O түймесін басу арқылы да жоюға болады; растау диалогтық терезесі көрсетіледі. Таңдалған элементті жою үшін O түймесін қайта басыңыз.

Менің мәзірімдегі элементтердің ретін өзгерту

 1. [ O МЕНІҢ МӘЗІРІМ] ішінен [Ранк элементтері] параметрін таңдаңыз.
  [ Rank items ] тармағын бөлектеп , 2 түймесін басыңыз .
 2. Элементті таңдаңыз.

  Жылжытқыңыз келетін элементті бөлектеп, J түймесін басыңыз.
 3. Элементті орналастырыңыз.

  • Менің мәзірім ішінде элементті жоғары немесе төмен жылжыту үшін 1 немесе 3 түймесін басып, J түймесін басыңыз.
  • Қосымша элементтердің орнын өзгерту үшін 2-3 қадамдарды қайталаңыз.
 4. [ O MY MENU] тармағына шығыңыз.
  [ O MY MENU ] параметріне оралу үшін G түймесін басыңыз.

[RECENT SETTINGS] көрсетілуде

 1. [ O МЕНІҢ МӘЗІРІМ] ішінен [Таңдау қойындысы] тармағын таңдаңыз.

  [ Таңдау қойындысы ] бөлектеліп, 2 түймесін басыңыз.
 2. [ m СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР ] опциясын таңдаңыз .
  • [ Таңдау қойындысы ] мәзірінде [ m СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР ] тармағын бөлектеп, J түймесін басыңыз.
  • Мәзірдің атауы [ МЕНІҢ МӘЗІРІМ ] күйінен [ СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР ] болып өзгереді.

m Соңғы параметрлер: Жақында пайдаланылған параметрлерге қол жеткізу

Элементтер [СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР] ішіне қалай қосылады

Мәзір элементтері пайдаланылуына қарай [ СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР ] мәзірінің жоғарғы жағына қосылады. Ең соңғы пайдаланылған жиырма параметр тізімде берілген.

Соңғы параметрлер мәзірінен элементтерді жою

[ СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР ] мәзірінен элементті жою үшін оны бөлектеп, O түймесін басыңыз; растау диалогы көрсетіледі. Таңдалған элементті жою үшін O түймесін қайта басыңыз.

Менің мәзірім көрсетілуде

[ СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР ] мәзірінде [ Қойындыны таңдау ] параметрін таңдау “[СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР] дисплейінің 2-қадамында көрсетілген элементтерді көрсетеді ([RECENT SETTINGS] көрсетілуде ). [ O MY MENU ] тармағын бөлектеп, Менің мәзірімді көру үшін J түймесін басыңыз.