d5: ұзартылған ысырма жылдамдықтары (M)

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

[ Қосулы ] параметрін таңдасаңыз, M режимінде түсіру кезінде ысырма жылдамдығын 900 секундқа (15 минут) дейін ұзартуға болады. Бұл астрономиялық фотосуреттер сияқты ұзақ уақыт бойы ашық ысырмамен суретке түсіргіңіз келгенде пайдалы.

  • 60 секунд және одан төмен ысырма жылдамдығында экспозиция уақыты таңдалған ысырма жылдамдығына сәйкес келеді ([ Қосулы ] таңдалғанда). Түсіру басталған кезде басқару тақтасы ысырманың ашық екенін көрсету үшін ауысады.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау