a6: AF белсендіру

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Фокустау үшін ысырманы босату түймешігін пайдалануға болатындығын таңдаңыз. Егер [ AF-ON only ] таңдалса, ысырманы босату түймешігі жартылай басылғанда камера фокусталмайды. Фокусты тек Custom Setting f2 [ Пайдаланушы басқару элементтері (түсіру) ] арқылы AF-ON тағайындалған басқа басқару элементтері арқылы реттеуге болады.

Фокустан тыс босату

Ысырманы әдетте өшірілетін жағдайларда да босату мүмкіндігін таңдау үшін Custom Setting a6 [ AF activation ] параметрін таңдап, [ AF-ON only ] параметрін бөлектеп, 2 түймесін басыңыз. [ Қосу ] таңдау ысырманы кез келген уақытта босатуға мүмкіндік береді.

ОпцияСипаттама
[ Қосу ]Ысырманы босату қосылды.
[ Өшіру ]Ысырманы босату өшірілген.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау