USB қуатын жеткізу

  1. G түймесі
  2. B орнату мәзірі

Қосымша зарядталатын айнымалы ток адаптерлерін немесе USB арқылы қосылған компьютерлерді фотокамераны қуаттандыру үшін пайдалануға болатындығын таңдаңыз (USB қуат беруі). USB қуатын беру камераны батареяның төгілуін шектей отырып пайдалануға мүмкіндік береді.

ОпцияСипаттама
[ Қосу ]Камера қосулы кезде қосылған құрылғылардан қуат алады. Қосылған құрылғылар, сондай-ақ, Bluetooth жүктеп салу орындалып жатқанда немесе жад картасына кіру шамы жанып тұрса, камера өшірулі кезде де қуат береді.
[ Өшіру ]Камера кез келген уақытта қосылған құрылғылардан қуат алмайды.
  • Фотокамераға қуат батарея салынған кезде ғана беріледі.
  • Фотокамера сыртқы көзден қуат алған кезде суретке түсіру дисплейінде USB қуатын жеткізу белгішесі пайда болады.
  • Қосымша ақпаратты «Зарядталатын айнымалы ток адаптерімен камераны зарядтау» бөлімін қараңыз (Зарядтау айнымалы ток адаптерімен камераны зарядтау ).

Компьютердің USB қуатын жеткізу

  • Камераға қуат беру үшін компьютерді пайдаланбас бұрын, компьютердің C типті USB қосқышымен жабдықталғанын тексеріңіз. Камераны компьютерге қосу үшін UC-E25 USB кабелін (бөлек сатылады) пайдаланыңыз.
  • Модельге және өнім сипаттамаларына байланысты кейбір компьютерлер камераны қуаттандыру үшін ток бермейді.

«Қуат беру» және «зарядтау»

Камера операциялары үшін қуат көзі «қуат беру» деп аталады, ал «зарядтау» термині қуат тек камера батареясын зарядтау үшін берілгенде қолданылады. Сыртқы құрылғылармен қамтамасыз етілген қуат камераны қуаттандыру немесе батареяны зарядтау үшін пайдаланылатын шарттар төменде көрсетілген.

[USB қуатын жеткізу] үшін опция таңдалдыКамераСыртқы қуат көзі үшін пайдаланылады
[ Қосу ]Қосулы*Қуатты жеткізу
ӨшіруліЗарядталуда
[ Өшіру ]Қосулы*
ӨшіруліЗарядталуда
  1. Қуат қосқышы «OFF» күйінде, бірақ Bluetooth арқылы жүктеп салу орындалып жатқан немесе жад картасына кіру шамы жанып тұрған жағдайларды қамтиды.