Белсенді D-жарықтандыру

  1. G түймесі
  2. 1 бейне жазу мәзірі

Табиғи контрастпен бейнелер жасай отырып, ерекшеліктер мен көлеңкелердегі мәліметтерді сақтаңыз. Фотосуреттер үшін таңдалған опцияны пайдалану үшін [ Фотосурет параметрлерімен бірдей ] опциясын таңдаңыз (Белсенді D-жарықтандыру ,Белсенді D-жарықтандыру ).