Жою

  1. G түймесі
  2. D ойнату мәзірі

Бірнеше кескінді жою. Қосымша ақпаратты « Бірнеше суретті жою» (Бірнеше суретті жою) бөлімінен қараңыз.

ОпцияСипаттама
Q[ Таңдалған суреттер ]Таңдалған суреттерді жою.
i[ Таңдалған күндерде түсірілген суреттер ]Таңдалған күндерде түсірілген барлық суреттерді жойыңыз.
R[ Барлық суреттер ]Ойнату мәзірінде [ Ойнату қалтасы ] үшін ағымдағы таңдалған қалтадағы барлық суреттерді жойыңыз.