a3: Бекіту арқылы фокусты бақылау

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Фокус режимі үшін AF-C таңдалғанда немесе AF-A таңдалғанда және сіз AF-C режимінде түсіріп жатқанда нысан мен камера арасында бірдеңе өткенде фокустың қаншалықты жылдам жауап беретінін таңдаңыз.

  • Бастапқы тақырыпқа назар аударуға көмектесу үшін [ 5 ( Кешіктірілді ) ] опциясын таңдаңыз.
  • Фокусты көру өрісіңізді қиып өтетін нысандарға ауыстыруды жеңілдету үшін [ 1 ( Жылдам ) ] опциясын таңдаңыз.
  • AF аймағы режимі үшін [ Авто-аумақтық AF (адамдар) ], [ Авто-аумақтық AF (адамдар) ] немесе [ Авто-аумақтық AF (жануарлар) ] таңдалса, блокталған суретке түсіру АФ реакциясы [ 2 ] болғанда [ 3 ] режимінде жұмыс істейді. ] немесе [ 1 ( Жылдам ) ] таңдалған.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау