Түзетіңіз

  1. G түймесі
  2. N ретуш мәзірі

Суреттерді шамамен 0,25° қадаммен ±5°-қа дейін бұрыңыз.

  • Әсерді өңдеу дисплейінде алдын ала қарауға болады.
  • Айналу неғұрлым көп болса, соғұрлым жиектерден кесілген болады.
  • Орындалатын түзету мөлшерін таңдау үшін 4 немесе 2 түймесін басыңыз.
  • Өңделген көшірмені сақтау үшін J түймесін басыңыз.