b2: ортаңғы өлшенген аймақ

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

[ Орталық өлшемді өлшеу ] таңдалғанда, фотокамера экспозицияны орнату кезінде түсіру дисплейінің ортасында орналасқан аймаққа ең үлкен салмақты тағайындайды. Таңдамалы параметр b2 [ Орташа өлшенген аймақ ] [ Орталық өлшенген өлшеу ] таңдалған кезде ең үлкен салмақ берілген аумақтың өлшемін таңдау үшін пайдаланылады.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау