Сақтау қалтасы

 1. G түймесі
 2. C фотосурет түсіру мәзірі

Келесі суреттер сақталатын қалтаны таңдаңыз.

1Қалта
2Қалта нөмірі
3Қалта атауы

Қалталардың атын өзгерту

Қалта нөмірінен кейін пайда болатын әдепкі қалта атауы – “NZ_FC”. Жаңа қалталарға тағайындалған атауды өзгерту үшін [ Атын өзгерту ] опциясын таңдаңыз.

 • Бар қалталардың атын өзгерту мүмкін емес.
 • Қажет болса, пернетақта көрсетілген кезде O түймесін басып тұру арқылы келесі қалталар үшін әдепкі атауды қалпына келтіруге болады.

Мәтін енгізу

Мәтін енгізу қажет болғанда пернетақта көрсетіледі.

 • Экрандағы әріптерді ағымдағы курсор орнына енгізу үшін түртіңіз. Таңбаларды мульти селектор арқылы бөлектеу және J түймесін басу арқылы да енгізуге болады.
  1Мәтінді көрсету аймағы
  2Пернетақта аймағы
 • Курсорды жаңа орынға жылжыту үшін дисплейді түртіңіз немесе негізгі басқару дискін бұрыңыз.
 • Мәтінді көрсету аймағы толған кезде таңба енгізілсе, ең оң жақтағы таңба жойылады.
 • Курсор астындағы таңбаны жою үшін O түймесін басыңыз.
 • Енгізуді аяқтау үшін X түймесін басыңыз.
 • Мәтін енгізуді аяқтамай шығу үшін G түймесін басыңыз.

Қалтаны нөмір бойынша таңдаңыз

Келесі суреттер сақталатын қалтаны нөмір бойынша таңдауға болады. Көрсетілген нөмірі бар қалта бұрыннан жоқ болса, жаңа қалта жасалады.

 1. [Қалтаны нөмір бойынша таңдау ] опциясын таңдаңыз.
  • [ Қалтаны нөмір бойынша таңдау ] опциясын бөлектеп, [ Қалтаны нөмір бойынша таңдау ] тілқатысу терезесін көрсету үшін 2 түймесін басыңыз.
 2. Қалта нөмірін таңдаңыз.
  • Сандарды бөлектеу үшін 4 немесе 2 түймесін басыңыз.
  • Бөлектелген санды өзгерту үшін 1 немесе 3 түймесін басыңыз.
 3. Өзгерістерді сақтап, шығыңыз.
  • Таңдалған нөмірі бар қалта бұрыннан бар болса, қалта нөмірінің сол жағында W , X немесе Y белгішесі көрсетіледі. Операцияны аяқтау және негізгі мәзірге оралу үшін J түймесін басыңыз; W немесе X деп белгіленген қалтаны таңдасаңыз, ол жаңа суреттерге арналған қалта ретінде таңдалады.
  • Егер бұрын жоқ қалта нөмірін таңдасаңыз, J түймесін басқанда сол нөмірмен жаңа қалта жасалады.
  • Кез келген жағдайда, кейінгі суреттер таңдалған қалтада сақталады.
  • Сақтау қалтасын өзгертпей шығу үшін G түймесін басыңыз.

Қалта белгішелері

[ Қалтаны нөмір бойынша таңдау ] тілқатысу терезесіндегі қалталар бос болса W , толық болса Y арқылы (немесе 5000 суретті немесе 9999 нөмірлі суретті қамтитын) немесе ішінара толы болса X арқылы көрсетіледі. Y белгішесі қалтада басқа суреттерді сақтау мүмкін еместігін көрсетеді.

Тізімнен қалтаны таңдаңыз

Бар қалталар тізімінен таңдау үшін:

 1. [Тізімнен қалтаны таңдау] опциясын таңдаңыз.

  [ Тізімнен қалтаны таңдау ] опциясын бөлектеп, [ Тізімнен қалтаны таңдау ] тілқатысу терезесін көрсету үшін 2 түймесін басыңыз.
 2. Қалтаны бөлектеңіз.
  Қалтаны бөлектеу үшін 1 немесе 3 түймесін басыңыз.
 3. Бөлектелген қалтаны таңдаңыз.
  • Бөлектелген қалтаны таңдау және негізгі мәзірге оралу үшін J түймесін басыңыз.
  • Келесі фотосуреттер таңдалған қалтада сақталады.

Қалта және файл нөмірлері

 • Қалта нөмірі 999-ға жеткенде, камера автоматты түрде жаңа қалталарды жасауды тоқтатады және ысырманы босатуды өшіреді, егер:
  • ағымдағы қалтада 5000 сурет бар (сонымен қатар, камера максималды ұзындықтағы бейнені жазу үшін қажетті файлдар саны 5000-нан астам файлды қамтитын қалтаға әкелетінін есептесе, бейне жазу өшіріледі) немесе
  • ағымдағы қалтада 9999 нөмірлі сурет бар (сонымен қатар, камера максималды ұзындықтағы бейнені жазу үшін қажетті файлдар саны 9999-дан астам нөмірленген файлға әкелетінін есептесе, бейне жазу өшіріледі).
 • Жад картасында бос орын болса, соған қарамастан түсіруді жалғастыра аласыз:
  • 999-дан аз нөмірі бар қалтаны жасау және оны сақтау қалтасы ретінде таңдау немесе
  • бейнелерді жазу алдында [ Кадр өлшемі/кадр жиілігі ] және [ Бейне сапасы ] үшін таңдалған опцияларды өзгерту.

Іске қосу уақыты

Жад картасында файлдар немесе қалталар өте көп болса, камераны іске қосу үшін қосымша уақыт қажет болуы мүмкін.